Fanpage Facebook

SINH NHẬT CHO BÉ
GÓI DỊCH VỤ : SINH NHẬT CHO BÉ
 
‘” NGÔI NHÀ TUỔI THƠ ” 
          ………………………………………………….....................................................................................
 
1.    GÓI 20 TRIỆU BAO GỒM
 
    1/Có macos đứng chào đón khách ( 2 chuột mickey )
    2/Chú hề làm bong bóng
    3/ Mc chương trình
    4/ Tổ chức thực hiện nghi lễ sinh nhật
    5/ 1 tiều phẩm kịch về các con thú ( Dê, gấu, khỉ, sói, chó …)
    6/ 2 tiết mục ca nhạc ( thiếu nhi )
    7/ Dancesport ( 2 dancer nhí kiện tướng quốc gia )
    8/1 tiểu phẩm kịch về công chúa hoàng tử
    9/ Ảo thuật
   10/ Biểu diễn thời trang nhí
   11/1 tiểu phẩm kịch về thần thoại ( cô tiên,phù thủy…)
   12/Trò chơi có thưởng ( dành cho các bé tham gia sinh hoạt )
   13/ Đặc biệt làm phim – clip về bé cùng gia đình với những kỷ niệm qua những tư liệu hình ảnh gia đình cung cấp…
 
                                  ………………………
 
2.    GÓI 15 TRIỆU BAO GỒM :
 
   1/ Có macos đứng chào đón khách
   2/ Chú hề làm bong bóng
   3/ Mc chương trình
   4/ Tổ chức thực hiện nghi lễ sinh nhật
   5/ 1 tiều phẩm kịch về các con thú ( Dê,gấn, khỉ, sói,chó …)
        6/ 2 tiết mục ca nhạc dành cho thiếu nhi
        7/ Dancesport ( 2 dancer nhí kiện tướng quốc gia )
   8/ Ảo thuật
   9/ Biểu diễn thời trang nhí
      10/ 1 tiểu phẩm kịch về thần thoại ( cô tiên,phù thủy…)  HOẶC hài kịch người lớn .
      11/ Trò chơi có thưởng ( dành cho các bé tham gia sinh hoạt )
      12/ Múa hiện đại thiếu nhi
 
                …………………………………………….
 
  3.GÓI 10 TRIỆU BAO GỒM :
 
  1/Có macos đứng chào đón khách
  2/ Mc chương trình
  3/ Tổ chức thực hiện nghi lễ sinh nhật
  4/ 1 tiều phẩm kịch về các con thú ( Dê,gấn, khỉ, sói, chó …)
  5/  2 tiết mục ca nhạc dành cho thiếu nhi
  6/  Dancesport ( 2 dancer nhí kiện tướng quốc gia )
  7/  Ảo thuật ( hoặc chú hề làm bong bóng tùy theo yêu cầu của K/H )
  8/1 tiểu phẩm kịch về thần thoại (cô tiên,phù thủy…)tạo tính tương tác
  9/Trò chơi có thưởng ( dành cho các bé tham gia sinh hoạt )
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ trợ 1 093 8850 627
Hỗ trợ 2 093 8822 167
Điện thoại bàn (08) 3931 5556
NGÔI NHÀ TUỔI THƠ
 • VỀ QUÊ NGOẠI

 • NGÔI NHÀ TUỔI THƠ

 • NGÔI NHÀ TUỔI THƠ KHAI TRƯƠNG THÊM 2 CHI NHÁNH MỚI

 • LỚP MC NHÍ - NGÔI NHÀ TUỔI THƠ

 • SINH NHẬT BÉ LÊ VĨNH KHANG 10/9

 • HỌC TIẾNG ANH QUA NGHỆ THUẬT

 • CÁC HOẠT ĐỘNG XUNG QUANH CUỘC THI NGƯỜI MẪU NHÍ 2015

 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/55/145769015934.jpg
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/56/145769019252.jpg
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/56/145769017788.jpg
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/58/145769030777.png
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/58/145769031585.png
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/58/145769032524.jpg
 • upload/web/50/505430/slide/2016/03/11/09/58/14576903382.jpg
BACK TO TOP